ITALIAANS

 

 

Op deze pagina kan u op zoek gaan naar een sociaal vertaler of tolk die houder is van het certificaat "sociaal vertalen" en/of "sociaal tolken". Deze vertalers/tolken voldoen aan taalkundige en deontologische kwaliteitsnormen en werden bijgevolg opgenomen in het Vlaams register van sociaal vertalers en tolken in de zin van artikel 42 § 3 van het Vlaams Decreet 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

 

Let op indien u op zoek bent naar een beëdigd vertaler/tolk! Alhoewel de hieronder vermelde dienstverleners aan de gestelde

kwaliteitsnormen voldoen, zijn ze niet noodzakelijk beëdigd. Kijk goed na op de profielpagina of de sociaal vertaler/tolk ook beëdigd is of niet.

 

Let op indien u wenst dat een subsidiërende overheid/sociaal tolk en -vertaaldienst zou tussenkomen in de kosten! In dat geval moet u een tolk aanvragen bij die dienst. Uiteraard staat het u vrij om rechtstreeks beroep te doen op een vertaler/tolk en de onkosten rechtstreeks aan die vertaler/tolk te vergoeden.

 

 

ITALIAANS

VERTALERTOLK

VERTALERTOLK

VERTALERTOLK

 

 

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved