Toekomst

BEDANKT OM DEEL TE NEMEN AAN DE ENQUÊTE!

 

DE TOEKOMST VAN DE SOCIAAL TOLKEN EN HUN VERLONING: ONDERZOEK

 

STAND VAN ZAKEN MEI 2015

 

BESPREKING FOCUSGROEP

 

De focusgroep belangenverenigingen is bijeengekomen op het Agentschap Integratie & Inburgering om de resultaten van de online tolkenbevraging te bespreken en er wat verder over uit te wijden. Wel raar dat ook belangenverenigingen gerechtstolken (ééntje dan toch) en gebarentolken uitgenodigd waren, samen met de Belgische Kamer Vertalers en Tolken. Om mee te spreken over ONZE verloning! Uit de bevraging (300 actieve tolken aangeschreven, 191 antwoorden: flink, dank je wel! Nu ook allen op naar SoVeTo!) blijkt dat de tolken gemiddeld 51€ per uur een billijke verloning vinden, alle talen gelijk willen betalen, avond-, nacht- en weekendwerk extra willen laten betalen en telefoontolken een beetje minder (waarom?).

 

ONDERZOEK ONDERWIJSINSPECTIE

 

Een team van de onderwijsinspectie voert een project uit bij de Agentschap Integratie en Inburgering (onthaalbureaus, integratiecentra, tolkendiensten) om de werking te onderzoeken en af te toetsen (en eventueel voorstellen te doen voor de toekomst). Wij proberen aanwezig te zijn, informatie te verzamelen en aan jullie te bezorgen. Graag ook jullie opmerkingen, bevindingen, voorstellen ... Hetzij via dit forum, hetzij via een privaatbericht aan een bestuurslid of het contactformulier op onze website.

 

WAT VOORAF GING: DE ENQUÊTE IN MAART 2015

 

Als sociaal tolk ontving je recent van jouw sociaal vertaal- en tolkdienst de vraag om een enquête in te vullen. Deze enquête dient een aantal standpunten van de sociaal tolken in kaart te brengen als het gaat om financiering. Het resultaat ervan zal van essentieel belang zijn voor de toekomst van ons sociaal tolkenlandschap, voor de wijze waarop er zal worden samengewerkt en gefinancierd. Het zal niet in het minst invloed hebben op de wijze waarop de sociale tolkenwereld zorg blijft dragen voor zichzelf èn haar tolken.

 

Het resultaat van die enquête zal enkel representatief zijn indien er voldoende reactie komt langs de kant van de tolken. Neem dus zeker deel aan dit onderzoek! Ontving je geen e-mail met een link naar de enquête? Neem dan zeker contact op met jouw sociaal vertaal- en tolkdienst.

 

(tekst uit: e-mailbericht van het Agentschap Migratie&Integratie naar aanleiding van een onderzoek naar een vergoeding voor het sociaal tolken in Vlaanderen)

 

"Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. Sinds 1 januari 2015 vind je er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen, behalve in de steden Gent en Antwerpen. Het Agentschap Integratie en Inburgering, Vzw Integratie en Inburgering Antwerpen en IN-GENT willen graag jouw mening kennen.

 

Waarom een onderzoek?

In het verleden gebruikten de verschillende diensten voor sociaal tolken en vertalen eigen tarieven en afspraken.

Maar vanaf 1 januari horen de meeste diensten bij het Agentschap Integratie en Inburgering, behalve deze in de steden Gent en Antwerpen.

Daarom werken we aan nieuwe afspraken voor sociaal tolken en vertalers in Vlaanderen.

 

Toekomst

We onderzoeken wat op financieel vlak nodig is om in de toekomst te zorgen voor een stabiel aanbod sociaal tolken.

We doen dat in samenwerking met de Vlaamse Ministers van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding;

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Onderwijs en Vorming; en Werk en Sociale Economie.

 

 

 

 

---

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved