Algemeen

De sociaal vertalers en tolken worden in de ruime sector van de sociale hulp- en dienstverlening ingeschakelt. Hierbij een aantal voorbeelden van de verschillende subsectoren en diensten waarin zij werkzaam zijn.

 

 • CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk
 • CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
 • Fedasil Federaal Agentschap voor opvang van Asielzoekers
 • CLB – VCLB(Vrij) Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • RK Rode Kruis
 • ZOL Ziekenhuis Oost-Limburg
 • AZ Academisch Ziekenhuis
 • ZNA Ziekenhuis Netwerk Antwerpen
 • U ZUniversitair Ziekenhuis
 • REA Rechtbank van Eerste Aanleg
 • BJB Bijzondere Jeugdbijstand
 • BJB Bureau Juridische Bijstand

 

 

INFORMATIE VOOR SOCIAAL TOLKEN EN VERTALERS

 

Het onderwijs is een belangrijke afnemer van de sociaal vertalers en tolken. Tolken komen bijna dagelijks in contact met leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers,... Klasse bracht een aantal filmpjes uit over verschillende beroepen binnen het onderwijs die we jullie zeker niet willen onthouden. (c)TV.Klasse. Verder verwijzen we ook graag naar een aantal filmpjes over integratie en inburgering (TV Brussel : Huis van het Nederlands (c)tvBrussel) (Samen inburgeren in Mechelen (c)Stad Mechelen).

 

INFORMATIE VOOR DIENSTEN UIT DE SOCIALE SECTOR

 

Meer informatie over sociaal tolken en sociaal vertalen. Neem ook een kijkje op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie.

 

 

 

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved