Sociaal tolken

De sociaal tolk zet mondelinge boodschappen getrouw en volledig over. Hij/zij is ten alle tijde neutraal en onpartijdig en houdt zich aan een strikte deontologische code. Het inschakelen van professionele sociaal tolken bij overheidsinstanties en sociale organisaties zorgt er ervoor dat ook de burgers die onvoldoende Nederlands spreken toegang krijgen tot die hulp- en dienstverlening.

 

Tolken kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Bij het telefoontolken wordt het gesprek tussende hulp- of dienstverlener en de anderstalige burger getolkt via de telefoon. Bij het tolken ter plaatse is de sociaal tolk fysiek aanwezig bij het gesprek.

 

Voor verdere informatie verwijzen we ook graag naar de informatiefilmpjes van het Kruispunt Migratie-Integratie. Ook op hun website is meer informatie te vinden over hoe de samenwerking met sociaal tolken verloopt.

 

Andere informatie, waaronder een aantal filmpjes, zijn ook nog te vinden op de pagina over sociaal vertalen en over de sociale sector.

 

BEN JE ACTIEF ALS SOCIAAL VERTALER OF TOLK? OF BEN JE KANDIDAAT? DAN IS

OOK DEZE BIJKOMENDE INFORMATIE ZEKER NUTTIG.

 

Klik hier voor meer informatie voor (kandidaat) sociaal vertalers en tolken.

 

 

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved