Facebookgroep (voor vertalers-tolken)

Er bestaan ook Facebookgroepen en -profielen die zich nog op andere vertaal- en tolksectoren richten. Omdat velen van ons het beroep van sociaal vertaler-tolk combineren combineren met bijvoorbeeld gerechtsvertaler-tolk, geven we hierbij nog enkele links:

 

Als vertaler of tolk oefen je jouw beroep (bijna) per definitie alleen uit. De gelegenheden om eens met collega's van gedachten te wisselen zijn beperkt... temeer omdat we over heel Vlaanderen en Brussel actief zijn en het er niet altijd van komt om samen te komen. En toch: als we elkaar dan eens mogen tegenkomen op de infosessies, bij de oudercontacten, tijdens een intervisie of op een receptie,... blijkt steeds weer dat onze dagelijkse uitdagingen en moeilijkheden vaak gelijkaardig zijn.

Bovendien is het al eens leuk, of minstens opluchtend, om meningen uit te wisselen. Laat dus gerust van je horen op onze Facebook-groep!

Misschien heb je wel een vraag? Er is veel kans dat de collega's raad weten.

 

 

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved